การคำนวณจำนวนแขกที่จะมาร่วมงานเลี้ยงโต๊ะจีนนั้นเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจ

          เป็นอันดับแรกครับเนื่องจากจะเป็นสิ่งชี้วัดความเตรียมพร้อมของเจ้าภาพ เพราะถ้า

          สั่งโต๊ะจีนมากกว่าจำนวนแขกที่มาร่วมงาน ก็จะส่งผลให้มีโต๊ะว่างและแขกนั่งกันไม่

          เต็มโต๊ะทำให้บรรยากาศภายในงานดูโหรงเหรงและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเจ้าภาพยังต้อง

          แบกรับค่าใช้จ่ายจากโต๊ะที่ว่างอยู่ด้วยครับ หรือถ้า สั่งโต๊ะจีนน้อยกว่าจำนวนแขก

          ที่มาร่วมงาน จากประสบการณ์แล้วถ้าโต๊ะจีนไม่พอจะทำให้งานเลี้ยงวุ่นวายมากครับ

          เนื่องจากแขกจะไม่มีที่นั่ง ไม่มีอาหารมารับรอง ทำให้แขกต้องยืนรอกันตรงหน้าทางเข้างาน

          บางท่านรอไม่ไหวก็จะกลับเลยอาจทำให้เจ้าภาพดูไม่ดีได้ครับ ดังนั้นควรจะคำนวณ

          จำนวนแขกให้ดีและเผื่อเหลือเผื่อขาดตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีวิธีคำนวณอยู่สามวิธี

          ด้วยกันครับ

 

     1. คำนวณจำนวนแขกตามงบที่ทางเจ้าภาพสามารถจัดสรรได้ ยกตัวอย่างเช่น

                            ถ้าเจ้าภาพมีงบในการจัดงานแต่งอยู่ = 200,000 บาท

                                     แบ่งออกมา 50% เป็นค่าโต๊ะจีน = 100,000 บาท; (ปรับตามความเหมาะสม)

                                 สมมุติว่าค่าโต๊ะจีนพร้อมเครื่องดื่ม = 3,000 บาท/โต๊ะ

                               1 โต๊ะ นั่งได้ 10 คน เฉลี่ยค่าใช้จ่าย = 300 บาท/คน; (ปรับตามความเหมาะสม)

               เพราะฉะนั้นจำนวนแขกที่ท่านสามารถเชิญได้ = 333 คน (ในงบ 1 แสนบาท)

   (แต่โดยเฉลี่ยแล้วแขกจะนั่ง 8-10 คน/โต๊ะ ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพที่จะต้องเชิญแขกให้นั่งตามโต๊ะครับ)

 

     2. คำนวณจำนวนแขกตามจำนวนบัตร/การ์ดเชิญ (แบบพอดีกับจำนวนแขก)

                                              ถ้าเจ้าภาพแจกการ์ดเชิญ = 100 ใบ

                                             การ์ดเชิญ 1 ใบ มา 2 ท่าน = 200 คน

                                      จำนวนแขกที่คาดว่าจะมา 80% = 160 คน

                      1 โต๊ะ นั่งได้ 10 คน ท่านจะต้องสั่งโต๊ะจีน = 16 โต๊ะ; (ปรับตามความเหมาะสม)

 

     3. คำนวณจำนวนแขกตามจำนวนบัตร/การ์ดเชิญ (แบบเผื่อแขกมาเกิน)

                                              ถ้าเจ้าภาพแจกการ์ดเชิญ = 100 ใบ

                                             การ์ดเชิญ 1 ใบ มา 2 ท่าน = 200 คน

                          เผื่อจำนวนแขกที่คาดว่าจะมาเกิน 30% = 60 คน

                          ดังนั้นแขกที่คาดว่าจะมา (รวมที่เผื่อไว้) = 260 คน

                      1 โต๊ะ นั่งได้ 10 คน ท่านจะต้องสั่งโต๊ะจีน = 26 โต๊ะ; (ปรับตามความเหมาะสม)

                         

                          เมื่อท่านได้จำนวนแขกที่แน่นอนแล้ว แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสั่งโต๊ะจีนมาพอดีกับ

     จำนวนแขกหรือไม่ ทางร้าน ไพบูลย์ โต๊ะจีน มีบริการโต๊ะเสริมให้ท่านด้วยนะครับ ถ้ามีการ

     ออกโต๊ะเสริมทางร้านถึงจะเก็บเงินในส่วนนี้เพิ่ม แต่ถ้าไม่มีการเสริมก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับ

     (ต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าก่อนนะครับ ว่าต้องการโต๊ะเผื่อเสริมในงานของท่าน)

 

คำแนะนำ

       1. เจ้าภาพควรทำใบรายชื่อแขกที่จะมาร่วมงานไว้

       2. พิจารณาความน่าจะเป็นของแขกแต่ละท่านว่าจะสามารถมาร่วมงานได้หรือไม่ โดยพิจารณา

           จากญาติสนิท และมิตรสหายก่อน

       3.พิจารณาจากฤกษ์จัดงาน ว่าเป็นวันธรรมดา, วันหยุดหรือวันหยุดตามเทศกาล เพราะถ้า

           เป็นวันธรรมดาส่วนมากแขกจะมาหลังเลิกงาน อาจจะไม่พาครอบครัวมาด้วย

           และถ้าเป็นวันหยุดยาวแขกอาจจะไม่ว่างมางานของท่านเนื่องจากอาจจะไปเที่ยว

           พักผ่อนกับครอบครัวเป็นต้นครับ

 

                  ทางร้านหวังว่าวิธีการคำนวณข้างต้นจะช่วยให้ท่านคำนวณหาจำนวนแขกที่เหมาะสม

     ได้นะครับแต่ถ้ามีข้อสงสัยในการจัดงานเลี้ยง จัดโต๊ะจีน ทางเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ

     โทรมาที่ 086-386-6959(พิบูล)089-880-9504, 02-567-2081 (ไพบูลย์)

เปิดบริการทุกวัน 8.00-20.00 น. ครับ

<<< Back  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 paiboontohjeen.com

118 ซ. 12/14 ม.2 ถ.รังสิต - ปทุม 12 ม.รัตน์โกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร 086-386-6959,089-880-9504